top of page
  • Kazuyuki Hashimoto

Tokyo University of the Arts x Children's Exhibition vol.1 Looking for the treasures of the forest


We helped set up the venue for the exhibition produced by Kazuto Ishida, a special exhibition at Geidai Art Plaza.

Small works were also exhibited.Exhibition overview

The theme of summer at Geidai Art Plaza is children and forests.

For children, the forest is a place that is both exciting and scary.

The richness and fun of the children's world. Freedom and freedom of sparkle.

And we will exhibit and sell the works created by the artists of Tokyo University of the Arts, expressing the tremendous loneliness and cruelty. We would appreciate it if you could take a look.

Friday, July 19, 2019-Sunday, August 18, 2019

Holidays: July 22nd (Monday), 29th (Monday), August 5th (Monday), 13th (Tuesday)

[Exhibitor]

Kazuto Ishida, Kazuyuki Ishida, Ryusuke Imanaka, Hirohiro Iwasaki, Yoshinori Iwasawa, Hitomi Otakeguchi, Takuto Ota, Ryosuke Otomo, Yukinaga Ogasawara, Aya Shiroi, Azusa Kato, Ken Kamide, Lake Kawakami, Kawajiri Jun, Tokuro Kitamura, Yuji Kinoshita, Takako Kitsuka, Ayazo, Mio Saito, Chiharu Sakazaki, Reio Sasaki, Aya Shiroi, Fuyuko Shimoda, Aruku Sugiyama, Hatsune Suzuki, Yasichiro Suzuki, Yuka Suzuki, Shunichi Seki, Midori Takai , Yui Takashiba, Masashi Takasuka, Rina Takasugi, Aya Takahashi, Akiko Tojo, Daizo Nishi, Kazuyuki Hashimoto, Yoshiko Harada, Marina Hosoda, Rimako Horikawa, Moenei Misawa, Miu Minami, Saki Miyashita, Eiji Mori, Keisuke Yuki, Yuka Yoshida, Sho Hayashi, Monko Watanabe


Comentários


bottom of page